Om Pekama

Morten Hvidsten : PekamaMorten Hvidsten – Siviløkonom

I 30 år har Morten Hvidsten jobbet med å forbedre verdiskapning i små og mellomstore bedrifter. Han har bred erfaring fra industri, handel og service som leder, aksjonær og gjennom styrearbeid. Morten kommer fra stillingen som daglig leder og hovedaksjonær i Vera Tank AS. I mai 2014 avsluttet han en lang karriere i Vera og startet rådgivningstjeneste for små og mellomstore bedrifter.


Veikart til suksess

VEIKART TIL SUKSESS er utviklet for små og mellomstore bedrifter med en målsetting om å hjelpe bedrifter til økt lønnsomhet – kontimuerlig forbedring. Gjennom praktiske grep og fokus på forbedringsarbeid i hverdagen kan de fleste bedrifter oppnå gode resultater, også på kort sikt. Veikartet legger vekt på at

  • Rådgivning skal være lønnsomt for kunden
  • Ledelsen skal ha fokus på daglig drift og derfor ikke belastes unødvendig ved bruk av rådgivere
  • Langsiktige relasjoner gir ofte de beste resultatene over tid.

Forbered salg av virksomheten

Er det et ønske å selge bedriften om noen år? Start arbeidet tidsnok. Det krever gode forberedelser for å oppnå et tilfredsstillende resultat. Mange bedriftseiere har ønsker eller planer om salg av virksomheten om noen år. Årsakene kan være mange. Det viktigste er i en slik situasjon å starte forberedelsene tidlig for å legge grunnlaget for en vellykket transaksjon og exit.


RÅDGIVNINGSTJENESTE OG STYREREPRESENTASJON

Et samarbeid starter oftest med konkrete rådgivningsoppdrag. Styrerepresentasjon kan være et godt utgangspunkt for å bidra til en langsiktig positiv utvikling av bedriften. Morten Hvidsten har bred erfaring fra styrearbeid i små og mellomstore bedrifter og er autorisert i styrearbeid gjennom Styreforeningen.