Endringsarbeid i hverdagen

Vi opplever alle at de økonomiske rammebetingelsen svinger oftere og kraftigere enn vi er vant til. Dette gjør oss urolige, usikre og nervøse. Ola Normann har lange tradisjoner med bruk av skippertak og dugnader. Veikart til suksess krever en annen tilnærming.
Endringsarbeid: Pekama AS
VEIKART TIL SUKSESS går gjennom forbedringsarbeid forankret i hverdagen – litt bedre hver dag – i små steg. Fra «Nå-tilstand» til «Ønsket tilstand». Gjøre «Ønsket tilstand» til «Nå-tilstand». Sette seg nytt mål …

Gjennom Veikartet forbedres virksomhetens verdiskapning kontinuerlig. Dette gjøres ved at forbedringsarbeid integreres i hverdagen og blir til slutt en del av bedriftskulturen.


Hvilke forutsetninger må være tilstede?

  • Ledelsen må ha en uttalt ambisjon
  • Ledelsen må være åpen til andre enn tradisjonelle tilnærmingsmåter
  • Ansatte må engasjeres, involveres og motiveres

Forbedringsarbeid i hverdagen starter alltid med en uforpliktende samtale.

 


Endringsledelse

Å integrere forbedringsarbeid i virksomhetens daglige gjøremål forutsetter at du som leder har en god tilnærming til dine mellomledere og ansatte ellers – en tilnærming som inkluderer og involverer. Bevisstgjøring av lederrollen er viktig for å lykkes i å lede endring.

Endringsarbeid - første steg: Pekama AS
Nøkkelord i endringsledelse er involvering, delegering, motivering og samhandling. Det er viktig å inkludere, veilede, kontrollere, lytte, forstå, utfordre og trene.