Om Pekama

Morten Hvidsten : PekamaMorten Hvidsten – Siviløkonom

I 30 år har Morten Hvidsten jobbet med å forbedre verdiskapning i små og mellomstore bedrifter. Han har bred erfaring fra industri, handel og service som leder, aksjonær og gjennom styrearbeid. Ved siden av arbeid med styreverv og bedriftsrådgivning arbeider Morten for Universitetet i Sørøst-Norge som prosjektleder og kompetansemegler.


Veikart til suksess

VEIKART TIL SUKSESS er utviklet for små og mellomstore bedrifter med en målsetting om å hjelpe bedrifter til økt lønnsomhet – kontimuerlig forbedring. Gjennom praktiske grep og fokus på forbedringsarbeid i hverdagen kan de fleste bedrifter oppnå gode resultater, også på kort sikt. Veikartet legger vekt på at

  • Rådgivning skal være lønnsomt for kunden
  • Ledelsen skal ha fokus på daglig drift og derfor ikke belastes unødvendig ved bruk av rådgivere
  • Langsiktige relasjoner gir ofte de beste resultatene over tid.

Forbered salg av virksomheten

Er det et ønske å selge bedriften om noen år? Start arbeidet tidsnok. Det krever gode forberedelser for å oppnå et tilfredsstillende resultat. Mange bedriftseiere har ønsker eller planer om salg av virksomheten om noen år. Årsakene kan være mange. Det viktigste er i en slik situasjon å starte forberedelsene tidlig for å legge grunnlaget for en vellykket transaksjon og exit.


RÅDGIVNINGSTJENESTE OG STYREREPRESENTASJON

Et samarbeid starter oftest med konkrete rådgivningsoppdrag. Styrerepresentasjon kan være et godt utgangspunkt for å bidra til en langsiktig positiv utvikling av bedriften. Morten Hvidsten har bred erfaring fra styrearbeid i små og mellomstore bedrifter og er autorisert i styrearbeid gjennom Styreforeningen.