Bærekraftig rådgivning

Bærekraftig rådgivning : Pekama AS

VEIKART TIL SUKSESS består av konkrete verktøy tilpasset kundens ambisjoner, ønsker og behov. Gjennom gode prosesser, stor gjennomføringskraft og resultatsikring integreres og forankres disse verktøyene i daglig drift. “Verktøykassen” setter kunden i bedre stand til å nå sine ambisjoner uten ekstern hjelp. Dette kaller vi bærekraftig rådgivning.

 


Rådgivning skal være lønnsomt for kunden

  • Resultatsikring er konkrete aktiviteter som påser at de gevinster man søker i en forbedringsprosess virkelig høstes. Resultatsikring er en integrert og viktig del av våre tjenester og gir kunden trygghet for at våre tjenester er lønnsomme.
  • Ofte er de bakenforliggende årsakene knyttet til en problemstilling uklare. Gode teknikker som sikrer identifisering av rotårsaker gir stor presisjon på tiltak som iverksettes.
  • Pekama retter sine tjenester kun mot små og mellomstore bedrifter og tilbyr honorarer tilpasset denne målgruppen.

Kunden skal ha fokus på daglig drift

Ledernes viktigste oppgave er å få maksimalt ut av hverdagene. Forbedringsarbeid er ofte krevende og kan gå bekostning av daglig drift. Arbeidsmetodene til Pekama begrenser belastningen på kundens ansatte slik at fokus på daglig drift opprettholdes. Derigjennom kan ledelsen holde fokus på forbedringsarbeid og daglig drift samtidig.


Langsiktige relasjoner sikrer bærekraftig utvikling

Pekama har en ambisjon om å følge sine kunder over lang tid fordi langsiktige relasjoner er verdifulle. Å oppnå gode resultater over tid handler mye om bedriftskultur, kunnskap om markeder og kompetanse. Rådgivning er på sitt mest lønnsomme når innsikt i virksomheten er god. Samarbeidsformene kan være flere – fra konkrete oppdrag til styreverv.