Bedriftsrådgivning
for små og mellomstore bedrifter

Bedriftsrådgivning for små og mellomstore bedrifter : Pekama

Veien videre…

Er du leder, styremedlem eller aksjonær i en liten eller mellomstor bedrift?
Har du ambisjoner om å bedre verdiskapningen i virksomheten?
…. eller opplever du en form for stagnasjon du ønsker å ta tak i?
Er du usikker på hvilke grep som bør tas og i hvilken rekkefølge?
Er det et mål å selge virksomheten i løpet av en periode på 2-5 år?

Da kan Pekama være en god samarbeidspartner for deg og din virksomhet.
Ta kontakt for en uformell prat.

Bedriftsrådgivning

De fleste virksomheter kan forbedre sin lønnsomhet ved å utnytte tilgjengelige ressurser mer optimalt. Nøkkelen til økt verdiskapning ligger i klok prioritering og kontinuerlig forbedringsarbeid. Pekama hjelper små og mellomstore bedrifter til bedre lønnsomhet ved hjep av praktiskte grep i hverdagen og enkle teknikker - VEIKART TIL SUKSESS.

Prioriter klokt
Finn rotårsaken
Planlegg
Utfør
Kontrollér
Endre

Veikart til suksess

Veikartet er skreddersydd for små og mellomstore bedrifter, uavhengig av bransje. De aller fleste virksomheter kan forbedre lønnsomheten vesentlig uten investeringer og nye ansettelser, selv på kort sikt. Veikartet identifiserer forbedringsområdene og tar ut potensialet. Veikartet fungerer når ledelsen og aksjonærene har en omforent ambisjon om vekst og økt lønnsomhet. En vellykket prosess bygger på klok prioritering og at nøkkelpersonene har eierskap til endringsprosessene. Gjennom klok ledelse skapes mestringsfølelse hos de ansatte.

TA GJERNE KONTAKT

VEIKART TIL SUKSESS

Ønsker du mer info?